Illustraties voor verhalenbundel ‘Op avontuur’ uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van museumpark Archeon.

20 verhalen spelend in vier tijdperken, geschreven door auteurs van het schrijverscollectief ‘Schrijvers van de Ronde Tafel’. In opdracht van uitgeverij Leopold.

De prehistorie

De Romeinse tijd

De Vikingen

De Middeleeuwen

Boven links; plattegrond Archeon. Inzet rechts; omslagillustratie.

Onder: hoofdstukillustraties. Geheel onder illustraties bij de verhalen.